Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 09. 16

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a 2. § (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §

Helyi népszavazást Szántód község választópolgárainak legkevesebb huszonöt százaléka kezdeményezhet.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 7/2014.(X.17.) önkormányzati rendelet 28. §-a és 9. alcímében az „a helyi népszavazás” szövegrész.


Szántód, 2017. szeptember 12.


            Vizvári Attila                                                                        Dr. Kiss Pál                                                                                          polgármester                                                                     címzetes főjegyző