Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról

Hatályos: 2017. 02. 07

Szántód Község Képviselő-testülete az 1997.évi CLIV.törvény 152.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§[1]


E rendelet hatálya kiterjed Szántód község közigazgatási területén a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői , valamint az éjszakai orvosi ügyeleti ellátásra.


2.§


Szántód Község Balatonföldvár várossal alkot – a képviselő-testületek társulási döntése alapján -  egy háziorvosi körzetet. Székhelye: Balatonföldvár.3.§


Szántód község Balatonföldvár várossal, Bálványos, Kereki, Kőröshegy és Pusztaszemes  községekkel alkot – a képviselő-testületek társulási döntése alapján -  egy gyermekorvosi körzetet. Székhelye: Kőröshegy.


4.§


Szántód község Balatonföldvár várossal, Bálványos, Kereki, Kőröshegy és Pusztaszemes  községekkel alkot  - a képviselő-testületek társulási döntése alapján -  egy fogorvosi körzetet. Székhelye: Balatonföldvár.


5.§


Szántód község Balatonföldvár várossal alkot  - a képviselő-testületek társulási döntése alapján -  egy védőnői  körzetet. Székhelye: Balatonföldvár.5/A §.[2]


Szántód község Balatonföldvár várossal,  Balatonöszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kötcse, Kőröshegy, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szólád és Teleki községekkel alkot – a képviselő testületek kistérségi társulási döntése alapján – egy éjszakai orvosi ügyeleti körzetet.

Székhelye: Balatonföldvár.


6.§


A körzethatár meghatározás a háziorvos esetében 1985., a fogorvos esetében 1997 óta, a gyermekorvos esetében 2001.óta változatlan.7.§


E  rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Szántód Község Önkormányzatának  a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 2/2004.(II.09.) számú rendelete.Szántód,2017.február 6.
                                                                                              Dr.Kiss Pál

                                                                                           címzetes főjegyző[1]

Módosította az 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelet 1.§.-a. Hatályos: 2017.február 7.

[2]

Módosította a /2017.() önkormányzati rendelet 2.§.-a. Hatályos: 2017.február 7.