Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013.évi zárszámadása

Hatályos: 2014. 04. 16

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének


3/2014.(IV.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról


Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően


                                               210 172 ezer Ft bevétellel, és

                                               209 842 ezer Ft kiadással


       Ezen belül a működési célú bevételeket                       208 884 ezer forint,

                          a működési kiadásokat                              117 342 ezer forint,


                          a felhalmozási célú bevételeket                 1 288 ezer forint                 

                          a felhalmozási célú kiadásokat                  92 500 ezer forint


       összegben jóváhagyja.


 (2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


 (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait – ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését – feladatonként részletezve a 4.1-4.4. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.


(4) A képviselő-testület a működési támogatások és pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését az 5.  melléklet szerint elfogadja.


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6.  melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján

927 340 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben képződött, tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően -1 762 ezer Ft összegben jóváhagyja.  1. §


A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet szerint fogadja el.


  1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szántód, 2014. április 14.
                 Vízvári Attila                                                      Dr. Kiss Pál

                  polgármester                                                                címzetes főjegyzőKihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szántód hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2014. április15. napján.                                                                                                             Dr. Kiss Pál

                                                                                                         címzetes főjegyző

Mellékletek