Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (XII.1.) önkormányzati rendelete

A HELYI KÖZUTAK NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Hatályos: 2009. 12. 01

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL


A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény 37.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szóló 1992.évi XXVIII.törvény 10.§ (3) bekezdése alapján  a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő  díj mértékéről  az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések


1.§


  1. A rendelet hatálya csak azokra a helyi önkormányzat tulajdonában álló  azon közterületekre terjed ki, melyek az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek bejegyzésre.
  2. E rendelet alkalmazása során  az út fogalma  alatt a közúti  közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény  47.§-a szerinti meghatározást kell érteni.


Az igénybevételi díj mértéke és megfizetésének  módja


2.§


  1. A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért  igénybevételi díjat kell fizetni, melynek mértékét  az önkormányzat képviselőtestülete  e rendelet 1.számú melléklete szerint állapítja meg.
  2. Az igénybevételi díjat  az önkormányzat pénztárába  vagy az önkormányzat bankszámlájára  utalással vagy az önkormányzat nevére szóló  befizetési csekken  kell megfizetni a hozzájárulás kiadásával egyidőben, de az igénybevétel megkezdése előtt. A befizetést igazoló  bizonylatot vagy banki átutalási igazolást a hozzájárulással együtt az igénybevétel ideje alatt az igénybevétel helyszínén kell tartani, hogy esetleges ellenőrzés  esetén megtekinthető legyen.


Záró rendelkezés


3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Szántód,2009.november 24.


Dolgos János                                     Dr.Kiss Pál

polgármester                                 címzetes főjegyző