Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006. (VII.27.) önkormányzati rendelete

A NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGÁRÓL

Hatályos: 2006. 07. 27

Szántód Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § és 16. § -ában foglaltak alapján a növények telepítésének szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet területi hatálya Szántód  község közigazgatási területére terjed ki.

Rendelkezései a közigazgatási területen lévő valamennyi ingatlanra vonatkoznak.


2. §


Élő sövényt, bokrot, szőlőt, gyümölcs- és egyéb fákat -e rendelet mellékletében meghatározott távolságra szabad telepíteni az ingatlan határaitól.Záró rendelkezések


3. §


(1) [1]

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályban lépésével egyidejűleg hatályát veszi a 22/2004.(IV.30.) számú rendelet.


Szántód, 2012.május 22.                                                                                                 Dr. Kiss Pál

                                                                                            címzetes főjegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte a 6/2012.(V.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2012.május 30.napjától.