Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 11. 19

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


10/2003.(XII.22. )önkormányzati  rendelete


a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjárólSzántód Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


E rendelet  kiterjed  a települési képviselőkre és a nem képviselő bizottsági tagokra.2.§


 A képviselőtestület a tiszteletdíjak havi mértékét a következők szerint állapítja meg:


  1. [1]A települési képviselő havi  tiszteletdíja (alapdíj): 39.000,-


  1. [2]A bizottsági elnök tiszteletdíját  az alapdíjon felül 17.000,- Ft-tal növeli. 


  1. [3]A képviselő bizottsági tag tiszteletdíját az alapdíjon felül 8.500,-,-Ft-tal növeli  bizottságonként, de maximum 17.000,- Ft.


  1. [4]A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja : 9.000,- Ft.


  1. Évi tizenkettőnél több ülés esetén a polgármestert, az alpolgármestert, a  képviselőt és a bizottsági külső tagot 1 havi illetmény, illetve tiszteletdíj illeti meg.3.§[5]


4.§[6]


5.§


  1. E rendelet  kihirdetése napján lép hatályba.


  1. Egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 16/2002.(XII.16.) számú rendelet.Szántód,2014.november 18.                                                                                                           Dr.Kiss Pál

                                                                                                     címzetes főjegyző

[1]

Módosította: az 1/2008.(I.31.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008.január 1-től.

[2]

Módosította: az 1/2008.(I.31.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008.január 1-től.

[3]

Módosította: az 1/2008.(I.31.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008.január 1-től.

[4]

Módosította: az 1/2008.(I.31.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008.január 1-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 8/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet  1.§-a. Hatályos 2014.november 19-től.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 8/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2014.november 19-től.

Mellékletek