Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete

az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2004. (II.17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 29 - 2016. 09. 30

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2016. (IX.29.) önkormányzati


R E N D E L E T E


az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2004. (II.17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról  1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2004. (II.17.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete az alábbi szöveggel egészül ki:


„424/2 hrsz. un. Ótemető része”


Záró rendelkezések


  1. § (1) E rendelet 2016. szeptember 30-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Jelen rendelet módosítás alapján az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 39/A. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ingatlan tulajdonos intézkedik az ingatlan megváltozott jogi jellegének átvezetéséről.

Szabadkígyós, 2016. szeptember 29.
                             Balogh József                                                 Balog Gábor

                              polgármester                                                      aljegyző
Záradék: Kihirdetve 2016. szeptember 30-án.

                                 Balog Gábor

                                    aljegyző