Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 17/2011.(XI.17.) számú önkormányzati rendelete A helyi idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2012. 01. 01

Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 17/2011.(XI.17.) számú önkormányzati rendelete A helyi idegenforgalmi adóról

2012.01.01.

Szabadkígyós Község Önkormányzata a többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A § (1) d. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata e rendeletével illetékességi területén határozatlan időre bevezeti a helyi idegenforgalmi adót.

Adókötelezettség, az adó alanya

2. § Adókötelezettség terheli azt a magányszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt és ezért térítést fizet.

Az adó alapja

3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.

Záró rendelkezések

5. § E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.