Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005. (VI.23.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 01

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


19/2015. (XII.16.) önkormányzati


R E N D E L E T E


az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló

20/2005. (VI. 23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról  1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005.(VI.23.) számú rendelet 16. § (1) bekezdése a) pontja az alábbiképp módosul:


  1.       összkomfortos lakás esetén:     180.- Ft/ m2  1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005. (VI.23.) számú rendeletének 3. sz. függeléke az alábbiképp módosul:


  1. sz. függelék


Költségelvű bérlakások


S.sz.

A lakás címe

A lakás területe m2

A lakás komfortfokozata

1.

Major 11. sz.

42,00

összkomfortos
Záró rendelkezések  1. § E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                        Balogh József                                                    Balog Gábor

                        polgármester                                                         aljegyző
Záradék: Kihirdetve 2015. december 17-én.
Balog Gábor

aljegyző