Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (IV. 26.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 24 - 2016. 11. 25

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


11/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete


Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (IV. 26.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletének 1. § (2), 3. § (1)-(2), 21. § (7), 23. § (5), 24. § (1)-(2), 25. § (1), 29. §, 30. § (1), (3), bekezdése, továbbá 2. melléklete törlésre kerül.2. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete az alábbi 3. sz. melléklettel egészül ki:


A települési önkormányzat e rendelet hatályba lépésével  az önkormányzat részére elővásárlási jogot állapít meg a SZT-ben lehatárolt területeken az alábbi célok megvalósítása érdekében:

  1. A tervezett és tartalék lakóterületek biztosítása érdekében az 1051/2-18; 1168-1173 hrsz-ú telkekre.
  2. védett épületek megőrzése, valamint a település szerkezetét meghatározó területek kialakításának biztosítása, illetve befolyásolása (a 24.§ szerint felsorolt hrsz.-ú építési telkek),
Záró rendelkezések


3. §. E rendelet 2016. november 25-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Balogh József                                    Balog Gábor

                                   polgármester                                         aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2016. november 25-én.Balog Gábor

      aljegyző