Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeli támogatásáról szóló 21/2004.(X.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 17 - 2015. 12. 17

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


18/2015. (XII.16.) önkormányzati


R E N D E L E T E


a gyermekek pénzbeli és természetbeli támogatásáról szóló 21/2004. (X. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról  1. § a gyermekek pénzbeli és természetbeli támogatásáról szóló 21/2004.(X.26.) számú önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésének  c) pontja az alábbiképp módosul:                                c) bölcsődei napközbeni ellátás napi étkezési díja: 265 Ft
Záró rendelkezések  1. § E rendelet 2015. december 17-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
                         Balogh József                                              Balog Gábor

                         polgármester                                                   aljegyző
Záradék: Kihirdetve 2015. december 17-én.
Balog Gábor

aljegyző