Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(VII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005. (VI. 23.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 31 - 2015. 07. 31

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


14/2015. (VII.30.)

 önkormányzati rendelete

 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005. (VI. 23.) számú rendelet módosításáról


1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005. (VI. 23.) számú rendelet 6/A § utolsó sorai az alábbiképp törlésre kerülnek:

6/A §


Szociális jelleggel – a bérlővel együttköltözők számát is figyelembe véve – az

alábbi szobaszámú lakás adható bérbe:


-1-2 személy esetében       legalább egy és legfeljebb másfél lakószoba

-3-4 személy esetében:      legalább másfél és legfeljebb kettő lakószoba

-5-6 személy esetében:      legalább kettő és legfeljebb három lakószoba


Minden további együttköltöző személy esetében fél szobával nő a lakás

nagyság felső határa.


2. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005. (VI. 23.) számú rendelet 13.§ (1) bekezdése az alábbiképp módosul:


(1) A lakás

a) határozott időre legfeljebb azonban 5 évre, vagy

b) határozatlan időre, valamilyen feltétel bekövetkeztéig adható bérbe, de csak abban az esetben, ha az adott feltétel 5 éven belül bekövetkezik.


3. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005. (VI. 23.) számú rendelet 13.§ (5) bekezdése az alábbiképp módosul:


(5) Ha bérbeadó azt állapítja meg, hogy a bérlő szociális rászorultsága megszűnt, a lakásbérleti jogviszonyt megszüntetheti.


Záró rendelkezések


4. §. E rendelet 2015. július 31-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Balogh József                                      Balog Gábor

                                    polgármester                                           aljegyző


Záradék: Kihirdetve 2015. július 31-én.


                  Balog Gábor

                            aljegyző