Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1996.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község Önkormányzatának 13/1996 (VI. 25.) számú R E N D E L E T E az ebtartás szabályairól

Hatályos: 2021. 01. 01

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1996.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község Önkormányzatának 13/1996 (VI. 25.) számú R E N D E L E T E az ebtartás szabályairól

2021.01.01.
1. Fejezet

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok

1. § (1) A kedvtelésből tartott állatok száma nem esik korlátozás alá, de gazdáik kötelesek megfelelő sajátos életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás) biztosítani a tartott állatok részére.

(2) Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

(3) Az állat tulajdonosa – egyéb elhelyezés hiányában – köteles felajánlani az állatot a legközelebbi állatvédő szervezetnek, illetve – ilyen lehetőség hiányában - a jegyző közreműködésével vagy közvetlenül a gyepmesteri telep részére.

(4) Közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartása a kedvtelésből tartott állatok tartásánál is kötelező.

II. Fejezet

Az ebtartás külön szabályai

3. § (1) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Ha az ebtulajdonos e feltételeket nem biztosítja, akkor az ebtartást meg kell szüntetni.

(2) [2] Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

(3) Ebet csak az vezethet, aki azt féken tudja tartani. Ebet póráz nélkül a (2) bekezdésben megjelölt terület kivételével – közterületre kivinni tilos. A harapós, támadó természetű, továbbá a nagytestű (45 cm. Marmagasság felett) ebet szájkosárral is el lehet látni.

(4) Harapós vagy támadó természetű ebet bekerített és lezárt helyen szükség esetén megkötve kell tartani.

(5) Harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén a lakás, ház, udvar, telek bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon kell elhelyezni.

(6) Közforgalmat lebonyolító járművön ebet szállítani szájkosár és póráz nélkül tilos.

4. § Közterületen őrizetlenül hagyott, illetve kóbor ebet a jegyző a gyepmesterrel befogatja, majd a gyepmesteri telepre szállítatja. Az eb őrzéséről a befogást követő 15 nap elteltéig a gyepmesteri telepen a gyepmester gondoskodik. A tulajdonos ezen időszak alatt a költségek megtérítésével az ebet kiválthatja. A két hét eltelte után az ebet a gyepmester szakszerűen kiirthatja, vagy értékesítheti.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.