Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2015. 04. 30

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról


1. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2.a) ponttal egészül ki:

„2. §

2.a) Az önkormányzat telephelye: Szabadkígyósi Wenckheim Kastély; 5712 Szabadkígyós, Belterület hrsz: 384.”


2. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – az ülés előtt legalább 5 nappal hívja össze. A testület rendes üléseit havonta, a hónap utolsó csütörtökén, 16.00 órai kezdettel tartja. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a képviselő-testület a munkaterv elfogadásakor másik napot határoz meg.”


Záró rendelkezések


3. § Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Balogh József                                      Balog Gábor

                                    polgármester                                          aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2015. május 4-én.Balog Gábor

   aljegyző