Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 7/2017. (III.31.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30 - 2017. 06. 30

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


15/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 7/2017. ( III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő- a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 7/2017. ( III.31.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdése törlésre kerül.


Záró rendelkezések


2. §. E rendelet 2017. június 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Balogh József                                     Balog Gábor

                                    polgármester                                          aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2017. június 30-ánBalog Gábor

      aljegyző