Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 29 - 2016. 01. 29

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról


1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 19. §-a (3) bekezdésének a) pontja az alábbiképp módosul:


a) gyermek születésekor szülője, vagy szülei, továbbá a született gyermek is szabadkígyósi bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik, továbbá a támogatás megítélésekor legalább a született gyermek és szülője életvitelszerűen is a településen tartózkodik,


2. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 19. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:


(7) Az (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülését a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal dolgozói a támogatás megítélése előtt környezettanulmány lefolytatásával ellenőrizhetik. Amennyiben a környezettanulmány lefolytatásakor az életvitelszerű településen tartózkodás ténye nem kerül hitelt érdemlően bizonyításra, az a támogatásra való jogosultság elvesztését eredményezi.


Záró rendelkezések


3. §. E rendelet 2016. január 29-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                   Balogh József                                    Balog Gábor

                                   polgármester                                         aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2016. január 29-én.


Balog Gábor