Szabadkígyós Község Önkormányzat 1/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 13/2018. (XI.30) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01 - 2021. 02. 02

Szabadkígyós Község Önkormányzatának


 1/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról szóló 13/2018. (XI.30) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármestere a Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  1. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

  1. §

Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 13/2018. (XI.30) számú önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.

 Záró rendelkezés

  1. § Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.


Szabadkígyós, 2021. januárBalogh József                                                                  Zatykó Katalin

 polgármester                                                                        jegyző