Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2021. 01. 31

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról


Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:


1.§


Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.

2.§

Az adó mértéke:


            (1)       állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a;


(2)       ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, a Htv. 37.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000.-Ft.


3. §


  1. E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
  2. Hatályát veszti Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 24/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.

Balogh József                                                            Zatykó Katalin

            polgármester                                                                    jegyző