Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

a helyi kommunális adóról szóló 23/2004.(XI.30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26 - 2017. 05. 27

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kommunális adóról szóló 23/2004.(XI. 30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról


1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kommunális adóról szóló 23/2004.(XI. 30.) számú önkormányzati rendeletének 2. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:


(2) Mentesül az éves kommunális adó megfizetése alól az a szabadkígyósi lakos, aki a település érdekében végzett önkéntes/társadalmi munkáját hitelt érdemlően bizonyítja. (Pl: helyi társadalmi szervezet elnökétől, helyi intézmény vezetőjétől származó saját névre kiállított igazolás.)


Záró rendelkezések


2. §. E rendelet 2017. május 26-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Balogh József                                     Balog Gábor

                                    polgármester                                          aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2017. május 26-ánBalog Gábor

      aljegyző