Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(VI.30.) rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

Hatályos: 2017. 06. 30

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(VI.30.) rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

2017.06.30.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő - testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a „Közszolgálati Tisztviselők Napja”, július l -je, munkaszüneti nap.

2. § A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

Záró rendelkezés

3. § (1a) A rendelet 2017. június 30. napján lép hatályba.

(1b) Záradék: Kihirdetve 2017. június 30-án.