Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2015. 05. 02

Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2014. évi zárszámadásáról1

2015.05.01.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 2. napjával.