Önkormányzat Képviselő-testületének 03/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 01 - 2016. 02. 24

Önkormányzat Képviselő-testületének 03/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2015. évi költségvetéséről1

2015.04.01.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. április 2. napjával.