Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01 - 2021. 03. 01

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4/2021. (II.26.) Ör. rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének módosításáról

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármestere a Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A 20/2005. (VI.23.) számú az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének 4. számú függeléke helyébe az alábbi függelék lép.


Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

S.sz.

A helyiség címe

A helyiség területe m2

Megjegyzés

1.

Inkubátorház Major 11. 1. csarnok

50,00


2.

Inkubátorház Major 11. 2. csarnok

48,00


3.

Inkubátorház Major 11. 3. csarnok

65,00


4.

Inkubátorház Major 11. 4. csarnok

98,00


5.

Inkubátorház Major 11. 5. csarnok

50,00


6.

Inkubátorház Major 11. 6. csarnok

50,00


7.

Intézőlak Major 11. 1. iroda

33,00


8.

Intézőlak Major 11. 2. iroda

18,00


9.

Intézőlak Major 11. 3. iroda

17,00


Záró rendelkezés

2. §.

E rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.


Balogh József                                                Zatykó Katalin

polgármester                                                        jegyző