Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26 - 2017. 05. 26

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) Ör. rendelet módosításáról


1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) sz. számú önkormányzati rendeletének 11. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiképp módosul:


a) súlyos fogyatékossága miatt olyan gyógyászati segédeszközre van szükséges, melynek értéke meghaladja a 70.000 forintot, vagy


2. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) sz. számú önkormányzati rendeletének 12. § (1) bekezdése alábbiképp módosul:


(1) A települési gyógyszertámogatás maximális összege 6000 Ft/hó. Az eseti gyógyszertámogatás maximális összege 70.000. Ft, ami kizárólag gyógyászati segédeszköz vásárlásra használható fel.


3. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) sz. számú önkormányzati rendeletének 12. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:


(3) A megítélt eseti gyógyszertámogatás 100%-a előlegként is nyújtható, de a támogatott köteles az előleg folyósításának napjától számított 30 napon belül nevére kiállított számlával elszámolni a támogatással. Amennyiben az elszámolás határidőn belül nem történik meg, úgy a megítélt eseti gyógyszertámogatás teljes összege visszafizetendő. Egyéb esetben az eseti gyógyszertámogatás utólag a támogatott nevére kiállított számla bemutatása után 5 napon belül fizetendő.


Záró rendelkezések


4. §. E rendelet 2017. május 26-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Balogh József                                     Balog Gábor

                                    polgármester                                          aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2017. május 26-ánBalog Gábor

      aljegyző