Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 12/2012.(VII.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26 - 2017. 05. 26

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


12/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 12/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról


1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 12/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendeletének számú önkormányzati rendeletének 4. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:


(5) amennyiben a megállapított éves talajterhelési díj mértéke meghaladja az 50.000. Ft-ot a kibocsájtó 50%-os díjfizetési kedvezményre jogosult.


Záró rendelkezések


2. §. E rendelet 2017. május 26-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Balogh József                                     Balog Gábor

                                    polgármester                                          aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2017. május 26-ánBalog Gábor

      aljegyző