Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete

a 20/2005.(VI.23.) számú az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 03. 01

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelete

a 20/2005. (VI. 23.) számú az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosításáról

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§ Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2005.(VI.23.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„összkomfortos lakás esetén              230 Ft/m2.”


2.§ Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2005.(VI.23.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendelet 2. számú függelék helyébe az alábbi függelék lép:


2. számú függelék


Nyugdíjasház


S.sz.

A lakás címe

A lakás területe m2

A lakás komfortfokozata

1.

Major 4. sz. 1. ajtó

26,00

összkomfortos

2.

Major 4. sz. 2. ajtó

27,00

összkomfortos

3.

Major 4. sz. 3. ajtó

47,00

összkomfortos

4.

Major 4. sz. 4. ajtó

35,00

összkomfortos

5.

Major 4. sz. 5. ajtó

32,00

összkomfortos

6.

Major 4. sz. 6. ajtó

30,00

összkomfortos

7.

Major 4. sz. 7. ajtó

29,00

összkomfortos

8.

Major 4. sz. 8. ajtó

32,00

összkomfortos

9.

Major 4. sz. 9. ajtó

35,00

összkomfortos

10.

Major 4. sz. 10. ajtó

33,00

összkomfortos


Záró rendelkezés

3. §. E rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.


     Balogh József                    Zatykó Katalin

polgármester                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 1. napján kihirdetésre került.

Záradék: Kihirdetve 2019. március 1-jén.


Zatykó Katalin

jegyző