Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 30 - 2015. 03. 31

Szabadkígyós Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

1. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 11. § (2) a) pontjába a következő rendelkezés lép:

11. § (2) Döntést igénylő javaslat előterjesztésére jogosult:

a) a polgármester, és az alpolgármesterek,

2. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 14. § (2) pontjába a következő rendelkezés lép:

14. § (2) Sürgősségi indítványt írásban a polgármester, alpolgármesterek, a bizottságok elnökei, a képviselők és a jegyző terjeszthet be.

3. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 25. § (1) c) pontjába a következő rendelkezés lép:

25. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotandó rendeletre indítványt nyújthat be a Képviselő-testületnek:

c) a polgármester, alpolgármesterek és a jegyző,

4. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 33. § (2) pontjába a következő rendelkezés lép:

(2) A bizottságot 5 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, alpolgármesterek és a bizottsági tagok 1/3-ának napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.

5. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 36. § (3) pontjába a következő rendelkezés lép:

(3) A képviselő-testület törvényes képviselője a polgármester, aki a képviseleti jog esetenkénti ellátásával az alpolgármestereket is megbízhatja.

6. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 38. § (1) pontjába a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 2 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

7. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 38. § (3) pontjába a következő rendelkezés lép:

(3) Az alpolgármesterekre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.

8. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 38. § (4) pontjába a következő rendelkezés lép:

(4) Az alpolgármesterek minden hét pénteki napján 13 és 14 óra között ügyfélfogadást tartanak.

9. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 38. § (5) pontjába a következő rendelkezés lép:

(5) A polgármester és az alpolgármesterek közötti munkamegosztást a polgármester szabályozza.

10. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 39. § (1) f) pontjába a következő rendelkezés lép:

(1) A jegyző feladata különösen:

f) tájékoztatja a polgármestert, az alpolgármestereket, képviselőket és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, az önkormányzati hivatal munkájáról és az ügyintézésről,

11. § Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 43. § (1) pontjába a következő rendelkezés lép:

(1) A polgármester, az alpolgármesterek a képviselő-testület egynegyedének, vagy bármely képviselőjének előre meghatározott tárgykörben és évente minimum 2 alkalommal, illetve a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében - az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása, a vélemények megismerése céljából -  fórumot hívhat össze.

Záró rendelkezések


13. §


(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet 2015. március 30. napján lép hatályba.

(2) Szabadkígyós Községi Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 2. sz. függelékének helyére e rendelet 1. sz. függeléke lép.                                   Balogh József                                      Balog Gábor

                                   polgármester                                          aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2015. március 30-án.


Balog Gábor

   aljegyző


1. függelék

7/2015.(III. 30.) önkormányzati rendeletéhez


A képviselő-testület által létrehozott

állandó bizottságok és személyi összetételük


           

1.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:


Elnök:                                       Nagy Lászlóné

Tagok:                                      Botyánszkiné Vida Anna

                                                Süliné Forró Zsuzsanna

Külső tagok:                             Pauló Mária

                                                Pelyhéné Lipták Gabriella


2.) Szociális Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:


Elnök:                                       Süliné Forró Zsuzsanna

Tagok:                                      Botyánszkiné Vida Anna

                                                Purecse Istvánné

Külső tagok:                             Nyemcsok Pálné

                                                Ruck Györgyné


4.) Mezőgazdasági és Településfejlesztési Bizottság


Elnök:                                       Purecse Istvánné

Tagok:                                      Nagy Lászlóné

                                                Süliné Forró Zsuzsanna

Külső tagok:                             Juhász Gyula

                                                Lipták Imre