Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XII.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a következőket rendeli el:

  1. §


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Sopronnémeti, 2020. december 3.
Bognár Sándor                                                                                  Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek