Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I.22.) önkormányzati rendelete

a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 01. 23

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. §

A Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározott 38 650,- Ft illetményalapot 20%-kal megemeli. Az emelés után a Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege 2019. évben: 46.380.- Ft.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.