Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IX.20.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 21 - 2014. 09. 21

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetését


                                               59 698 e Ft bevétellel

                                              74 841 e Ft kiadással

                                              15 143 e Ft hiánnyal

                                  

állapítja meg.

          A hiány fedezete az előző évi működési célú pénzmaradványból 13.736 e Ft valamint felhalmozási célú pénzmaradványból 1.407 e Ft.

2.§


        A rendelet 3. §- ban megállapított 1. melléklet helyébe új 1. melléklet lép.


3. §  


       A rendelet 4. §- ban megállapított 2. melléklet helyébe új 2. melléklet lép.

                     

4.§

Záró rendelkezés


  1. Ez a rendelet 2014. 09. 21. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Sopronnémeti, 2014. szeptember 19.

Mellékletek