Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26 - 2017. 05. 26

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi

költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését


                                                62 081 e Ft bevétellel,

                                                82 492 e Ft kiadással,

                                                20 944 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                     533 e Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §


  1. A R. 1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.    


  1. A R. 2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.


  1. A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Sopronnémeti, 2017.május 24.………………………………..                          ……………………………………..

      Bognár Sándor                                                                      Pálfi Zoltánné

      polgármester                                                                          jegyző