Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


2. §     Az önkormányzat 2014. évi teljesített alaptevékenység         


             a.)  költségvetési kiadási főösszege      67.752  ezer forint

             b.)  költségvetési bevételi főösszege     66.661  ezer forint

             c)   finanszírozási kiadása                              0  ezer forint

             d)   finanszírozási bevétele                    15.596 ezer forint

             e)    maradványa                                    14.505 ezer forint


3. § A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az 1-2-3. mellékletben részletezve foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

        5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi alaptevékenység költségvetési maradványát 14.505 E/Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

        6. § A költségvetés létszám keretét az 5. melléklet szerint 8 főben hagyja jóvá.

        7.§  Tájékoztató melléklet a 4. és 6. melléklet, az eredeti költségvetésben elfogadotthoz képest nincs változás.


8.§ (1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.


      (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.