Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 9/2003. (III.18.) sz rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

Hatályos: 2006. 06. 08 - 2006. 06. 07

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § 

A R. 2. § (1) bekezdés második mondata hatályát veszti.

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Sopronnémeti, 2006. június 8.


Dr. Papp László                                          Bognár Sándor

h. körjegyző                                                polgármester