Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(IX.29.) önkormányzati rendelete

a közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazandó elektronikus kapcsolattartásról

Hatályos: 2009. 10. 01


Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A közigazgatási hatósági eljárás során az önkormányzati hatósági ügyek elektronikus úton – azon ügyek kivételével, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét – nem intézhetők.

2.§


A rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005. (X.27.) rendelete.Sopronnémeti, 2009. szeptember 28.
                        Bognár Sándor                                                          Pálfi Zoltánné

                        polgármester                                                              körjegyző