Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30 - 2018. 05. 29

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §.


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


        „ 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését


                                                46 373 e Ft költségvetési bevétellel,

                                                72 670 e Ft költségvetési kiadással,

                                                26 553 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                      256 e Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §


(1) A R. 1/A.) melléklete helyébe e rendelet 1/A.) melléklete lép.


(2) A R. 2/A.) melléklete helyébe e rendelet 2/A.) melléklete lép.


(3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Sopronnémeti, 2018.május 28.………………………………..                          ……………………………………..

                  Bognár Sándor                                                          Pálfi Zoltánné

                  polgármester                                                              jegyző


Mellékletek