Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01 - 2018. 05. 31


Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §


Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.


Sopronnémeti, 2018. május 28.Bognár Sándor                                                                      Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                          jegyző

Mellékletek