Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (VI.15.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 25 - 2018. 06. 24

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

  1. §


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.30.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdés b) pontja hatályát veszti.