Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 11/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2021. 01. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésére –  a következőket rendeli el:


  1. § Sopronnémeti Község Önkormányzat Polgármesterének a települési adóról szóló 11/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete nem lép hatályba.


2. §  Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.