Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VIII.12.) önkormányzati rendelete

a letelepedési támogatásról

Hatályos: 2020. 09. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azoknak a fiatal házasoknak, élettársi kapcsolatban élőknek, továbbá a gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülőknek, akik már legalább egy éve a községben élnek és saját lakóingatlannal rendelkeznek, 200.000.-Ft, azaz kettőszázezer forint letelepedési támogatást adhat

2. §


  1. A támogatás iránti igényt nyújthatnak be
  1. a házastársak (házassági anyakönyvi kivonattal igazoltan),
  2. élettársak (az élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatukkal),
  3. gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők,

amennyiben az igénylők egyike (vagy mindegyike) a 40. életévét nem töltötte be.

2. A letelepedési támogatás nyújtásának további feltétele:

  1. A kérelmezők vállalják, hogy a támogatás folyósításától számított még legalább 10 évig a községben élnek.
  2. A kérelmezők családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tizenkétszeres összegét.


3. §

Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a letelepedési támogatásról szóló 6/2002. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete.