Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2019. 07. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

  1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


2. §


(1) A Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet napjai:

- 2019. augusztus 5 – 2019. augusztus 16. (Összesen 11 munkanap)

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.

(3) Ügyfélfogadás az igazgatási szünet alatt kedden és csütörtökön 8 – 16 óráig történik, a többi napon az ügyfélfogadás szünetel.

3. §Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.


Sopronnémeti, 2019. május 28.