Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 10/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el: 

  1. §


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ Az adó mértéke

a)lakás esetén 1.000.-Ft/m2/év

b)vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze esetén 10.-Ft/m2/év.”


2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.


Sopronnémeti, 2020. november 17.Bognár Sándor                                                                                   Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                             jegyző