Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése


2. §


(1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített alaptevékenysége           


             a)  költségvetési kiadási főösszege           65 108 e Ft

               b)  költségvetési bevételi főösszege         83 572 e Ft

             c)   finanszírozási kiadása                             858 e Ft

             d)   finanszírozási bevétele                       18 400 e Ft

             e)   maradványa                                        36 006 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az 1-3 mellékletben  foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


        (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 36 006 e Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


        (5) A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 7 fő teljes munkaidősként és 4 fő részmunkaidősként hagyja jóvá.

       

        (6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

Záró rendelkezés


3. §


 Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.


Sopronnémeti, 2019. május 28.             …………………………….                                     ………………………………

                         Bognár Sándor                                                       Pálfi Zoltánné

  polgármester                                                            jegyző