Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006. (IV.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 9/2003. (III.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2006. 04. 03 - 2006. 04. 02

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § 

A R. 1. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép_

"E rendelet hatálya kiterjed a polgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőkre."

2. §

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

" A képvielői tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) mértéke 10.000.-Ft

Alpolgármester tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) mértéke 25.000.-Ft"

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,

Sopronnémeti, 2006. március 31.


Dr. Papp László                                  Bognár Sándor

h. jegyző                                             polgármester