Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 26

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


  1. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése


2. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített alaptevékenysége     


             a)  költségvetési kiadási főösszege        57 564  e Ft

             b)  költségvetési bevételi főösszege       62 848  e Ft

             c)   finanszírozási kiadása                            533 e Ft

             d)   finanszírozási bevétele                     20 944 e Ft

             e)    maradványa                                     25 695 e Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az 1-3. mellékletben  foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

        (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 25.695 e Ft összegben –(2.965 e Ft kötelezettséggel terhelten) a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


        (5) A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 9 főben hagyja jóvá.

       

        (6)Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.


Záró rendelkezés


3. §


 Ez a rendelet 2017. május 26. napján lép hatályba.


Sopronnémeti, 2017. május 24.             …………………………….                                     ………………………………

            Bognár Sándor                                                                       Pálfi Zoltánné

              polgármester                                                                         jegyző