Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2020. 02. 14 - 2022. 02. 15

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

2020.02.14.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti község helyi önkormányzati képviselőit e tevékenységük elismeréseként tiszteletdíj illeti meg.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a polgármester és alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőre.

3. § A képviselői tiszteletdíj mértéke havi bruttó 10.000.-Ft.

4. § A képviselőnek, a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett útiköltségét (továbbiakban: költségtérítés) a polgármester engedélyezése után ki kell fizetni.

5. § (1) Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képvelő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéseiről szóló 9/2003. (III.18.) önkormányzati rendelete.