Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XII.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31 - 2017. 12. 30


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §.


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


       „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését


                                                43 402 e Ft költségvetési bevétellel,

                                                68 841 e Ft költségvetési kiadással,

                                                  25 695 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                      256 e Ft finanszírozási kiadással

-állapítja meg.”

2. §


  1. A R. 1/A.) melléklete helyébe e rendelet 1/A.) melléklete lép.
  2. A R. 2/A.) melléklete helyébe e rendelet 2/A.) melléklete lép.
  3. A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.