Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 17 - 2017. 02. 17

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)      Az önkormányzat a következő társulásoknak tagja:

  1. Szili Napközi Otthonos Óvoda – Intézményfenntartó Társulás
  2. Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Konyha – Intézményfenntartó Társulás
  3. Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
  4. Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás
  5. Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása”


2. §


  1. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Sopronnémeti, 2017. február 15.Bognár Sándor                                                                                  Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      jegyző