Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 11

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját                                                                    498 261 323,- Ft. kiadással

                                                                  905 088 687  Ft. bevétellel jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.


(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 133 952 765,- Ft. összegben elfogadja.


(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 9 207 959 ,- Ft. összegben állapítja meg.


(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 124 744 806 ,- Ft. összegben állapítja meg.


(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 0,- Ft. összegben elfogadja.


3.§.


(1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2 494 148 362,- Ft. állapítja meg.


(2) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


4.§.


(1) Az önkormányzat 2019. évi helyesbített maradványát 406 827 364 ,- Ft. összegben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


5.§.


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Sármellék, 2020. július 9.Horváth Tibor                                                                                           Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:


Sármellék, 2020. július 10.             

                                                                                                                      Hetesi Krisztina

                                                                                                                        jegyző

Mellékletek