Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1) Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját                                   267.677.967,- Ft. kiadással

                                                                  551.817.727,- Ft. bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletében, a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 104.398.253,- Ft. összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 71.024.297,- Ft. összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 32.523.201,- Ft. összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 850.755,- Ft. összegben elfogadja.

3.§.

  1. Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.639.076.936,- Ft. nettó értéken állapítja meg.
  2. Az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

4.§.

  1. Az önkormányzat 2017. évi maradványát 256.989.699,- Ft. összegben hagyja jóvá.
  2. Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

5.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Sármellék, 2018. május 30.Horváth Tibor                                                                                              Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Sármellék, 2018. május 31.                                                                        Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző