Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 26- 2020. 11. 26

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és e) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet helyébe a rendelet melléklete lép.

2.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.dr. Rózsahegyi Ferenc                                                               Szamosvölgyi Péter

           jegyző                                                                                  polgármester

                             

                                                                                                                  Záradék: a rendeletet 2020. november 25-én kihirdettem.


dr. Rózsahegyi Ferenc

          jegyző
Mellékletek